پیامک های عارفانه

پیامک های عارفانه

سخنان بزرگان جملات تاثیر گذار پیام های فلسفی 

قلب خانه ای است با دو اتاق خواب در یک ی رنج و در دیگری شادی زنـدگی

می کند. نباید زیاد بلند خندید چون ممکن است رنـج در اتـاق دیگـر بیـدار

شود. فرانسیس کافکا

 

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه لحظه ها همان

خوشبختی بودن . دکتر علی شریعتی

 

تا وقتی توقف نکردهاید، مهم نیست چقدر آهسته حرکت میکنید . کنفسیوس

 

 

 

 

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیـدن سـتاره هـا

رو هم از دست خواهی داد. ویلیام شکسپیر

 

 

دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو؛ بلکه به خاطر شخصیتی که هنگـام

با تو بودن پیدا میکنم. گابریل گارسیا مارکز

 

 

 

همیشه به دوستت نزدیک باش،به دشمنت نزدیکتر. آلپاچینو ( ) پدرخوانده

 

 

5

هر گاه دیدی که مردم به کلام خود فخر می کنند,تو به سکوت خود فخر کن .

لقمان حکیم

 

 

قلب خانه ای است با دو اتاق خواب در یک ی رنج و در دیگری شادی زنـدگی

می کند. نباید زیاد بلند خندید چون ممکن است رنـج در اتـاق دیگـر بیـدار

شود. فرانسیس کافکا

 

تا وقتی توقف نکردهاید، مهم نیست چقدر آهسته حرکت میکنید .

کنفسیوس

 

 

6

امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را می کشیدی. گابریل گارسیا

مارکز

 

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه لحظه ها همان

خوشبختی بودن . دکتر علی شریعتی

 

 

موشکافی در شکست ، پیشرفت در پی خواهد داشت. ارد بزرگ

 

 

 

7

حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی

زخمهای آن می نشیند. چایمن

 

 

زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می

شود. هرود

 

 

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده

معدود . هیوز

 

 

8

کسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است. او کتی

را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست. هنری لانگ فلو

 

 

باید دنبال شادی ها گشت ولی غم ها خودشان ما را پیدا می کنند. فردریش

نیچه

 

 

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می

شود . صادق هدایت

 

 

9

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی

توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریان

 

 

عاشقان راستین ایمان دارند بـه گنجـی دسـت یافتـه انـد کـه دیگـران از آن

بیبهرهاند. جبران خلیل جبران

 

 

اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی . اپیکتوس

 

 

 

10

آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا

نمی گذارد . اُرد بزرگ

 

 

 

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن . ابراهام

لینکلن

 

 

کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن

 

 

11

مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود ، از هیچکس چیزی طلب

نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند . پاتریک هانری

 

 

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید

یافت . آبراهام لینکلن

 

 

 

تنها علاج عشق، ازدواج است. بوخوالد

 

 

12

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستجوی سعادت از

دست خواهد داد . پوشه

 

 

هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . اُرد بزرگ

 

 

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست ، خدا جایگزین همه ی نداشتن

هاست . دکتر علی شریعتی

 

 

13

به نظر من ما روزی خواهیم مرد کـه نخـواهیم و نتـوانیم از زیبـایی لـذت

ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

 

 

ما ندرتاً دربارة آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشة

چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور

 

 

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال

آنچه هستی باشی . دی سلز

 

 

14

من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش

کردم . مارک تواین

 

 

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه ک

 

 

 

صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی

کتاب است. مارک تواین

 

 

15

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت

خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موام

 

 

هر گاه انسان پیروی شهوت و نفس اهریمنی را بنماید ، از حیوان هم پست

تر است . صادق هدایت

 

 

 

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . شوپنهاور

 

 

16

خودت را زیاده از حد تحت فشار قرار نده ، بهترین چیزها وقتی اتفاق

می افتند که انتظارش را نداری . گابریل گارسیا مارکز

 

 

ترجیح میدم روی موتورسیکلتم باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه تو کلیـسا

باشم و به موتورسیکلتم فکر کنم . مارلون براندو

 

 

هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد. سیسرون

 

 

17

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان

بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی

 

 

چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها ، به این مردم آسایش و

خوشبختی بخشیده است. دکتر علی شریعتی

 

 

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد,سر انجام وی را از

دست خواهد داد . پائولو کوئلیو

 

 

18

نوشتن نوعی راه جویی به حقیقت است و در فعلیت خود سر بر دیواره

های ناشناخته کوفتن . محمود دولت آبادی

 

 

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیرم . سولون

 

 

 

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای

بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . لوسیا

 

 

19

تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بـر آورده مـی

سازند . اُرد بزرگ

 

 

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت ب ه علت

وقوع آن تلقی و قبول نماید . مترلینگ

 

 

خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ، تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد

، هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلر

 

 

20

کسی که دارای عزمی راسخ است ، جهان را مطابق میل خویش عوض می

کند . گوته

 

 

فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یـک ریـشخند کوچـک مـی میـرد و

کنایه ای کوچک آن را به سختی مجروح می کند . هربرت اسپنسر

 

 

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی

بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است . کارلایل

 

 

21

آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است . پاسکال

 

 

 

آنقدر شکست میخورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر

 

 

 

پیروزی آن نیست کـه هرگـز زمـین نخوری،آنـست کـه بعـد از هـر زمـین

خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

 

22

زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی است . اُرد بزرگ

 

 

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید

عطر آنرا در فضا محو سازید. ولتر

نگاهت رنج عظیمی است، وقتی بیادم میآورد که چه چیزهای فراوانی را

هنوز به تو نگفتهام . آنتوان سنت اگزوپری

 

 

23

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر

میکنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارت

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد . بردون

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف میشوی و

مهمتر آنکه خوک از این کار لذت میبرد . جورج برنارد شاو

 

 

24

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد . اُرد بزرگ

عشق و محبت گوهری است گرانبها اگر با عفت توام باشد . تولستوی

جاه طلبی شهوتی است که هرگز فرو نمی نشیند ، بلکه با لذتی که از آن

فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می شود . اتومی

 

 

25

بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم .

باس

آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با یکدیگر متحد می

شوند . بارتول

هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در افق دید و

خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید . جبران خلیل جبران

 

 

26

با مشکلات می جنگیم که به آسایش برسیم ، وقتی به آسایش رسیدیم

آسایش را غیر قابل تحمل می دانیم .بروکس آدامز

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار . الین چانک

انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می

شود. ادیسون

 

 

27

ارزش انسان به داشته هایش نیست، به چیزی است که آرزوی بدست

آوردنش را دارد. جبران خلیل جبران

 

کسی که می خواهد یک استاد باشد , فقط بایستی یک رشته را انتخاب کند

تا در آن به مرحله تکامل برسد . پائولو کوئلیو

 

 

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می

کند ، خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورا

 

 

 

28

یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی . بایزید بسطامی

 

 

 

تمام دنیای پهناور را بگردید ، دری بر روی آدم بی پول گشاده نخواهید

یافت . هانری استانتون

 

 

آزادی تلاش خردمندانة آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت

مارکوزه

 

 

29

مسرات حقیقی در اثر ازدواج بدست می آید . لویی پاستور

 

 

وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل

مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود . نرمن وینسنت پیل

باید در مقابل آشوب و هیاهوی عالم خاکی ایستاد تا بتوان بـه ترانـه هـای

ازلی گوش سپرد. جبران خلیل جبران

 

 

30

مردان بزرگ تاریخ سرنوشت ملتها را تعیین می کنند . اشپنگلر

 

 

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است . لابرویر

هر روز همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را زندگی کرده ای .

نانسی سیمس

 

 

31

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو

می نشاند و آتش را آب . لقمان

 

 

گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه ای که خود

نمی دانید ، کشف خواهد شد . جبران خلیل جبران

 

 

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش

نیست. لاوات

 

 

32

اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است . اپیکتت

 

 

 

تو ممکنه توی دنیا یک نفر باشی ولی واسه بعضی افراد تموم دنیا هستی

پائولو کوئلیو

 

 

بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است . سهراب

سپهری

 

 

33

 

در نظر خردمند شادی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهر

 

 

 

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف در محبت است

دکتر علی شریعتی

 

 

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوتر

 

 

34

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن

شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . بتهوون

 

 

همة خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده از درهایی وارد

شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بایرون

 

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی

توان کشف کرد . ویکتور هوگو

 

 

35

 

 

اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توسـت و تنهـا راهـی کـه مـی تـوانی

مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی .

وین دایر

 

 

آدمها فقط در یک چیز مشترکند ، متفاوت بودن . رابرت زند

 

 

36

بزرگی به مقام والا نیست، بزرگی شایسته کسی است کـه از مقـام گریـزان

است. جبران خلیل جبران

 

 

مهمترین نکته در مورد انگیزه، ایجاد هدف است، همواره باید هدفی داشت .

فرانس لوریو اسمیت

 

 

تا وقتی که قلب شما نخواهد ، مسلماً مغزتان هرگز بـه چیـزی عقیـده پیـدا

نمی کند . ویلیام جیمز

 

 

37

اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشـید حتمـا پیـروز خواهیـد شـد .

داوید شوارتز

 

 

همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، یـک گـام بلنـد در راه

نیل بدان برداشته ایم . سی فوستر

 

 

بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی انسانهای گوشه گیر است که عشق و

احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند . اُرد بزرگ

 

 

38

انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن یک فرصت خوب در زندگی باشد

خود آن را به وجود می آورد . فرانسیس بیکن

 

 

آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همة محصول آن را درو می کند .

دموستن

 

 

هر جا به جستجوی خداوند برخیزی ، او را در همان جا خواهی یافت .

پائولو کوئلیو

 

 

39

دو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم .

دیوژن

 

 

خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند

ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. داوید هیوم

 

 

تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی

را یاد نمی گیریم . داوید وایت

 

 

40

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیـاج بـه پیـری داشـتم ، اکنـون

برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم . ژوبرت

 

 

هیچ چیز عوض نمی شود ! شما دیدتان را عوض کنید رمز کار این است .

کالوس کاستاندا

 

 

خداوند دانشی به شما عطا کرده است که با نور آن ن ه تنهـا او را پرسـتش

کنید . بلکه، ضعف و قدرت خود را نیز به عیان ببینید. جبران خلیل جبران

 

 

41

اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همة دشمنان نابود می

شدند . بیسمارک

 

 

ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو

 

 

 

به موقع از جا برخاستن و در دوره جوانی تاهل اختیار کردن، کاری است

که هرگز کسی از انجام آن پشیمان نخواهد شد . بوستر

 

 

42

آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش

نیچه

 

 

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گـشاید و خودپـسندی درهـای

پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد . ارد بزرگ

 

 

تجربه را بر روی رختخواب نرم معطر و متکای پـر قـو نمـی تـوان بدسـت

آورد . اوری پید

 

 

43

عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر و بزرگ کردن یک نفر به

اندازه دنیا . دکتر علی شریعتی

 

 

زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریخ تولد !

ارهارد

 

 

اشتباه نیز جزئی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را

به خاطر اشتباه های گذشته سرزنش نکن . برادلی

 

 

44

زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند . بطلیموس

 

 

 

همواره بین خود و همسرت بازه ای ( فاصله ای ) را نگاهدار تا به خواری

گرفتار نشوی . ارد بزرگ

 

 

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را

با تمام وجودش دوست ندارد . گابریل گارسیا مارکز

 

 

45

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید .

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند . الکساندر گراهام بل

 

 

در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور

 

 

 

آن کس که نتواند در حلقة شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد

در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر

 

 

46

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند .

گابریل گارسیا مارکز

 

 

زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا ولی درک معنای آن

مشکل است . آلدوس هاکلی

 

 

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان

مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو

 

 

47

خوشبختی در دنیا جز شبحی نیست کـه بـه آن امیـد بندنـد، اگـر واقعیـت

مییافت، انسان از آن دلزده می شد. جبران خلیل جبران

 

 

وقتی تصمیمت را گرفتی ، گزینه دیگر را به کلی به دست فراموشی بسپار .

پائولو کوئلیو

 

 

کسی که پرده از روی اسرار دیگران برداشت، رازهای پنهانش آشکار شود.

امام صادق «ع »

 

 

48

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خـوار مـی نامـد ، خـود چیـزی

برای نمایش و بروز ندارد . اُرد بزرگ

 

 

 

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد . آلبرت انیشتین

 

 

 

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد . فردریش نیچه

 

 

49

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خـاطر شخـصیتی کـه در

هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکز

 

 

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگـران باشـیم، بکوشـیم نـسبت بـه خودمـان

بهترین باشیم . مارکوس گداویر

 

 

خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میـان بـاغ د یگـران مـی

جویید . مارک اورل

 

 

50

بهترین و حقیقی تـرین دوسـتانم از تهـی دسـتانند . تـوانگران از دوسـتی

چیزی نمی دانند . موزارت

 

 

هر شکست لااقل این فایـده را دارد کـه انـسان یکـی از راههـایی را کـه بـه

شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد . لاورنس

 

 

بهتر است که سزاوار افتخار باشی ولی آنرا دریافت نکنی تا اینکه دریافتش

کنی ولی سزاوارش نباشی . مارک توآین

<span style="font-size: 1

دوشنبه 10 خرداد 1395 , 18:20
1

نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است فقط بعد از تایید مدیر نمایش داده شوند .
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنید


  • شنبه 11 دی 1395, 12:46

    سلام واقعا ممنونم مطالب خیلی جالبی بود .ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

CAPTCHA Image Reload Image